Tejo Tagus
© Pedro Léger Pereira
Tejo Tagus
© Pedro Léger Pereira
Tejo Tagus
© Pedro Léger Pereira
Tejo Tagus
© Pedro Léger Pereira
Tejo Tagus
© Pedro Léger Pereira
RIO TEJO.TAGUS RIVER (Series of 2 Sculptures) | 2005